Ring til os på tlf. 48 16 74 76

Juridisk information

Alt indhold på denne internetside ejes og kontrolleres af ConvaTec (Denmark) A/S  og er beskyttet af globale love om ophavsret. Du må kun downloade indhold til personligt brug, mens ændring og reproduktion ikke er tilladt. Ophavsret, varemærke og andre navnebeskyttede meddelelser skal bevares intakt og ConvaTec skal anerkendes som værende kilden bag indholdet. Indholdet må ikke kopieres eller anvendes på anden måde uden forudgående, skriftligt samtykke fra ConvaTec.

ConvaTec bestræber sig på at have opdateret og præcis information på denne internetside, men giver ingen erklæringer, garantier eller forsikringer om nøjagtigheden, gyldigheden eller fuldstændigheden af den givne information. ConvaTec er ikke ansvarlig for skader eller mén som følge af adgang til, eller manglende adgang til denne internetside eller som følge af tillid til information (medicinsk information eller anden) på denne internetside. Konsultér altid en læge før du starter eller stopper med at tage et lægemiddel. Lægemidler, der henvises til på denne side er kun til illustrative formål og du bør under ingen omstændigheder stole på, at indholdet på denne side kan foreskrive, hvilke lægemidler du eller andre skal tage eller stoppe med at tage. Konsultér altid en behandler (f.eks. læge, sygeplejeske, rådgivende læge etc.), hvis du har spørgsmål om eller bekymringer over din sundhedstilstand, for at undgå tvivl. Intet i denne juridiske meddelses begrænser ConvaTecs ansvar for dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed fra ConvaTec.

Denne internetside kan indeholde links eller henvisninger til andre sider, men ConvaTec tager ikke ansvar for indhold på sådanne sider og er ikke ansvarlig for skader eller mén som følge af indholdet. Links til andre sider stilles udelukkende til rådighed for nemheds skyld for brugerne af denne internetside.

Varemærker, servicemærker, varenavne, vareudstyr og produkter på denne internetside er internationalt beskyttede. Alle varemærker relateret til produkter eller services fra ConvaTec ejes af ConvaTec. Disse må kun anvendes med forudgående, skriftligt samtykke fra ConvaTec, undtaget hvis disse produkter eller services skal identificeres som værende fra ConvaTec. Andre varemærkeejeres rettigheder anerkendes fuldt ud.

Alle meddelelser du sender til denne internetside eller på anden måde fremsender til ConvaTec via e-mail, telefon, post, fax, behandles fortroligt og anvendes kun af ConvaTec eller andre organisationer på kontrakt med ConvaTec, og vi/de har frihed til at anvende (i al fremtid og uden beregning) indholdet af sådanne meddelelser, inklusiv ideer, opfindelser, designs, teknikker eller knowhow fremlagt deri, til ethvert formål, inklusiv udvikling, produktion og / eller markedsføring af varer eller services.

Denne internetside tilsigter besøgende over 12 år. Denne internetside vil ikke med fortsæt indsamle personlige oplysninger fra besøgende, der er 12 år eller under.

Afsenderen af meddelelser til denne internetside eller på anden måde til ConvaTec er ansvarlig for indholdet og informationen deri, inklusiv rigtighed og nøjagtighed. Denne internetside ydes som en service til dens besøgende. ConvaTec forbeholder sig til enhver tid retten til at slette, ændre eller supplere indholdet på denne side, uden forudgående varsel.

 

ConvaTec Denmark A/S
Lautruphøj 1-3
DK-2750 Ballerup

Tel: +45 4816 7000
Fax: +45 4816 7045

CVR nummer: 31477093

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at ringe til os på tlf. 48 16 74 76 today.